Η Υπαρξιακή-Εξελικτική θεώρηση και η σχέση της με την “Αυθεντική Ιστορικότητα”, το “Ρίξιμο” και την “Επιλογή της Μοίρας” μας” – Διήμερο Σεμινάριο


Διήμερο Σεμινάριο 17-18 Δεκεμβρίου 2021


Ομιλήτρια: Ευγενία Γεωργαντά, Psy.D., ECP 


Παρασκευή: 18:00 – 21:00

Σάββατο: 10:00 – 18:00

Η Υπαρξιακή-Εξελικτική θεώρηση προσφέρει μια σύνθεση διαφόρων εξελικτικών θεωριών με τα υπαρξιακά δεδομένα και με την ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Η προσέγγιση αυτή διερευνά και φωτίζει τόσο τα προσωπικά όσο και τα οντολογικά δεδομένα καθώς και την δημιουργία της ψυχοθεραπευτικής σχέσης. Η επίγνωση της προσωπικής μας ιστορίας, του “ριξίματος” στη ζωή, μάς παρέχει την δυνατότητα μεγαλύτερης συμφιλίωσης και αποδοχής με αυτό που πραγματικά είμαστε. Για τον Χαιντεγκερ η “αυθεντική ιστορικότητα” μας επιτρέπει να “επιλέξουμε την μοίρα” μας και να ελευθερώσουμε τις δυνατότητες που είναι ήδη εκεί.

 

Leave a Comment

SIGN IN

Forgot Password