ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ – ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ – Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχ

Home/ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ – ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ – Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχ
Η Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας “γίγνεσθαι” πραγματοποιεί σειρά μαθημάτων βασικών γνώσεων στην ψυχολογία. 

Τα μαθήματα είναι :

«Εισαγωγή στην Ψυχολογία» και
 «Θεωρίες Προσωπικότητας» 
Σεπτέμβριος 2018- Φεβρουάριος 2019 

:
«Εξελικτική Ψυχολογία» 
«Ψυχοπαθολογία»

Τα μαθήματα που ξεκινούν άμεσα :

“Θεωρίες Προσωπικότητας”

Έναρξη μαθημάτων : Σεπτέμβριος 2015

Κόστος για κάθε μάθημα: 300 ευρώ

 δηλώσεις συμμετοχής έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2018

 τηλέφωνα: 210 8085712 και 210 7250065 και στο e-mailgignesthai@gmail.com

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του κάθε μαθήματος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

SIGN IN

Forgot Password