ΥΠΑΡΞΙΣΜΟΣ – ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ – Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχ

Home/ΥΠΑΡΞΙΣΜΟΣ – ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ – Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχ


Picture


Ο Σαίρεν Κίρκεγκωρ (δανικά: Søren Aabye Kierkegaard, 1813 – 1855) Δανός φιλόσοφος και θεολόγος, ποιητής, κοινωνικός κριτικός και θρησκευτικός συγγραφέας, που θεωρείται ευρέως ως ο πρώτος υπαρξιστής φιλόσοφος.


SIGN IN

Forgot Password