Η ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Home/Άρθρα/Η ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 

Η ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Matisse

Η υπαρξιακή θεώρηση δεν πλησιάζει το άτομο μέσω γενικών θεωριών. Ενθαρρύνει την άμεση ατομική ενασχόληση με τα βασικά δεδομένα της ύπαρξης και την δημιουργία μιάς προσωπικής προσέγγισης που εκφράζει με διαφάνεια και ειλικρίνεια την στάση ζωής του καθενός.

Ο υπαρξισμός προτιμά την ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ από την ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ

τα ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ από τις ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ EΙΚΑΣΙΕΣ

τον ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ από τις ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

και τις ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ από τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

ΟΥΣΙΑ (essence) – Το ΤΙ είναι το κάθε όν, δηλαδή τα γενικά και μη μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά που καθορίζουν καθολικά το είδος (λ.χ. το ανθρώπινο)

YΠΑΡΞΗ (existence) – Το ΠΩΣ είναι το όν, δηλαδή ο συγκεκριμένος, πολύπλοκος και πολύ ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο βιώνεται και εκφράζεται η ύπαρξη του.

Κατά τον Sartre «Η ύπαρξη προϋπάρχει της ουσίας» (Existence precedes essence)

Σημειώσεις: Εύη Δάλλα


SIGN IN

Forgot Password