Βιβλιογραφία

Home/Βιβλιογραφία
  • Υπαρξιακή Ψυχολογία
  • Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία 
  • Υπαρξιακή Φιλοσοφία

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Γεωργαντά, Ε. (2002). Τι είναι ψυχοθεραπεία. Αθήνα: Εκδόσεις Ασημάκης.
Γεωργαντά, Ε. (1999). Υπαρξιστική ψυχοθεραπεία. Στο Π. Ασημάκης (Eπιμ.), Σύγχρονες ψυχοθεραπείες: από τη θεωρία στην εφαρμογή. Αθήνα: Εκδόσεις Π. Ασημάκης.
Yalom, I. D.(2003). Ο δήμιος του έρωτα και άλλες ιστορίες ψυχοθεραπείας. Αθήνα: Εκδόσεις Άγρα.
Yalom, I. D. (2004). Το δώρο της ψυχοθεραπείας. Αθήνα: Εκδόσεις Άγρα.
Yalom, I. D. (2007). Η μάνα και το νόημα της ζωής. Αθήνα : Άγρα.
Yalom, I. D. (2008). Στον κήπο του Επίκουρου: αφήνοντας πίσω τον τρόμο του θανάτου. Αθήνα: Άγρα.
Yalom, I. D. (2005). Η θεραπεία του Σοπενάουερ. Αθήνα: Άγρα.
Yalom, I. D. (2006). Θεωρία και πράξη της ομαδικής ψυχοθεραπείας. Αθήνα: Άγρα.
Κίρκεγκωρ, Σ . (1999). Ασθένεια προς Θάνατον. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτης.
Κίρκεγκωρ, Σ. (1985).Η έννοια της αγωνίας. Αθήνα: Δωδώνη.
Κούπερ, Μ. (2008). Ο υπαρξισμός στην ψυχοθεραπεία. Αθήνα: Άσπρη Λέξη.
Laing, R. D. (2004). Ο διχασμένος εαυτός: υπαρξιακή μελέτη της ψυχοδιανοητικής υγείας και αρρώστιας. Αθήνα: Καστανιώτη.
Laing, R. D. (2004). Ο εαυτός και οι άλλοι. Αθήνα: Καστανιώτη.
Laing, R. D. (1989). Η πολιτική της οικογένειας. Αθήνα: Καστανιώτη.
Laing, R. D. (1999). Συνομιλίες με παιδιά (2η έκδ.). Αθήνα: Ύψιλον.
Μαίη, Ρ. (2003). Η έρευνα του ανθρώπου για τον εαυτό του. Αθήνα: Εκδόσεις Κονιδάρης.
Μαίη, Ρ. (2010) Το νόημα του άγχους. Αθήνα: Ύψιλον.
Μαίη, Ρ. (1980). Υπαρξιακή Ψυχολογία. Αθήνα: Επίκουρος.
Μαλεβίτσης, Χ. (2010). Η φιλοσοφία του Χάιντεγκερ: πολιτεία και ερημιά. Αθήνα: Αρμός.
Νίτσε, Φ. Τάδε έφη Ζαρατούστρας: ο υπεράνθρωπος. Αθήνα: Δαμιανός.
Nietzsche, F. W. (2010). Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα. Θεσσαλονίκη: Πανοπτικόν.
Nietzsche, F. W. (2008). Η θέληση για δύναμη. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.
Σαρτρ, Ζ. Π.  (χ.χ.) Ο υπαρξισμός είναι ανθρωπισμός. Αθήνα: Αρσενίδης.
Σαρτρ Ζ. Π. (2007). Το είναι και το μηδέν: δοκίμιο φαινομενολογικής οντολογίας. Αθήνα: Παπαζήσης.
Spinelli Ernesto (2004). Το σφυρί και ο καθρέφτης:Σπάζοντας τα ψυχοθεραπευτικά είδωλα, Εκδόσεις Κοντύλι. 
Spinelli Ernesto  (2009). Ερμηνεύοντας τον κόσμο: η φαινομενολογία στον υπαρξισμό και στην ψυχολογία.  Αθήνα: Άσπρη Λέξη.
Τίλλιχ, Πάυλ. (2009). Το θάρρος της υπάρξεως. Αθήνα: Δωδώνη.
Frankl, V. E. (2002). Κραυγή απόγνωσης για νόημα στη ζωή. Λευκωσία: Εκδόσεις Ταμασσός.
Frankl, V. E. (2010). Το νόημα της ζωής. Αθήνα: Ψυχογιός.
Heidegger, M. (1999). Τα βασικά προβλήματα της φαινομενολογίας. Αθήνα: Γνώση.
Heidegger, M. (1998). Είναι και χρόνος (3η έκδ). Αθήνα: Δωδώνη.
Heidegger, M. (2009). Η έννοια του χρόνου: διάλεξη και πραγματεία. Αθήνα: Ροές.
Schneider, K. J., & Krug, O. T. (2010). Υπαρξιακή-Ανθρωπιστική Ψυχοθεραπεία, Εκδόσεις Κοντύλι
Wahl, J. (1988). Εισαγωγή στις φιλοσοφίες του υπαρξισμού. Αθήνα· Γιάννινα: Δωδώνη.
Van Deurzen, E. (2011). H Ψυχοθεραπεία και η αναζήτηση της ευτυχίας. Αθήνα·. Κοντύλι.
Van Deurzen, E. (2013). Αναπτύσσοντας δεξιότητες στην Υπαρξιακή Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία

ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Barrett, W. (1958). The irrational man: a study in existential philosophy. New York: Anchor Books.
Becker, E. (1973). The denial of death. New York: Free Press.
Binswanger, L. (1963). Being-in-the-world: selected papers. New York: Basic Books.
Boss, M. (1963). Psychoanalysis and daseinsanalysis. NJ: Jason Aronson.
Buber, M. (2004). I and thou (new ed.). London: Continuum.
Buber, M. (2002). The way of man (2nd ed.). London: Routledge.
Bugental, J. F. T. (1965). The search for existential identity. New York: Holt, Rinehart & Winston.
Bugental, J. F. T. (1992). The art of the psychotherapist. New York: W. W. Norton.
Cohn, H. (1997). Existential thought and therapeutic practice. London: Sage.
Camus, A. (1954). The rebel. New York: A. A. Knopf.
Cooper, D.E. (1990). Existentialism: a reconstruction. Oxford: Blackwell.
Deurzen E. van. (2002). Existential counselling in practice (2nd ed.). London: Sage Publications.
Deurzen E. van. (1998). Paradox and passion in psychotherapy. Chichester: Wiley.
Deurzen-Smith E. van. (1997). Everyday mysteries: existential dimensions of psychotherapy. London: Routledge.
Du Plock, S. (Ed.) (1997). Case studies in existential psychotherapy and counselling. Chichester: Wiley
Farber, L.H. (2000). The ways of the will and other essays (expand. ed.). New York: Basic Books.
Frankl, V. (1984). Man’s search for meaning. New York: Pocket Books.
Gelven, M. (1989). A commentary on Heidegger’s Being and Time. Illinois: Northern Illinois.
Heidegger, M. (1962). Being and time. New York: Harper.
Jaspers, K. (1951 ). The Way to wisdom. New Haven: Yale University Press.
Jaspers, K. (1964). The nature of psychotherapy. Chicago: University of Chicago Press.
Kierkegaard, S. (1980). The concept of anxiety. Princeton: Princeton University Press.
Laing, R. D. (1965). The divided self. New York: Penguin.
Maslow, A. (1968). Toward a psychology of being. New York: Van Nostrand Rienhold.
Merleau-Ponty, M. (1945). Phenomenology of perception. London: Routledge.
Merleau-Ponty, M. (1964). Sense and non-sense. Evanston: Northwestern Univ. Press.
Merleau-Ponty, M. (1968). The visible and the invisible. Evanston: Northwestern Univ. Press.
Sartre, J.P. (1956). Being and nothingness. New York: Philosophical Library.
Schneider, K.J. & Krug, O.T. (2009). Existential-humanistic therapy. Washington, DC: American Psychological Association.
Spinelli, E. (1994). Demystifying therapy. London: Sage Publications.
Spinelli, E. (1989). The interpreted world:an introduction to phenomenological psychology. London: Sage Publications.
Spinelli, E. (2007). Practicing existential psychotherapy: the relational world. London. Sage Publications.
Tillich P. (1954). Love, power and justice. Oxford: Oxford University Press.
Tillich, P. (1932). The courage to be. New Haven: Yale University Press.
Valle, R. J. & King, M. (Eds.) (1978). Existential-phenomenological alternatives for psychology. New York: Oxford Univ. Press.
Yalom, I. (1980). Existential psychotherapy. New York: Basic Books.
Yalom, I. (1995). The theory and practice of group psychotherapy (4th ed.). New York: Basic Books.

SIGN IN

Forgot Password