Δεοντολογικές προκλήσεις. Διήμερο σεμινάριο, 20 & 21 Οκτωβρίου 2023

Παρότι ο κώδικας δεοντολογίας έχει δημιουργηθεί ως η πρωταρχική και απαραίτητη βάση για την ασφαλή πρακτική της ψυχοθεραπείας, οι δυσκολίες και τα διλήμματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από την μελέτη και εφαρμογή του. Συχνά, οι προκλήσεις αυτές απαιτούν μεγάλη εμπειρία, επαγγελματική ευαισθησία και μερικές φορές τη συμβολή και άλλων επαγγελματιών της ψυχικής υγείας. Στο διήμερο σεμινάριο, θα εξετάσουμε θέματα δεοντολογίας που σχετίζονται με τα πλαίσια εργασίας, την εχεμύθεια, την επάρκεια και τις πολλαπλές σχέσεις στην ψυχοθεραπεία. Θα ασχοληθούμε, επίσης, με τις δεοντολογικές προκλήσεις στην καθημερινή πρακτική της ψυχοθεραπείας, χρησιμοποιώντας πραγματικά περιστατικά αλλά και υποθετικά παραδείγματα για να βελτιώσουμε την κατάρτισή μας.

Διήμερο σεμινάριο δεοντολογίας, 20 & 21 Οκτωβρίου | Ώρες: Παρασκευή 18:00-21:00 & Σάββατο 10:00-18:00

Το κόστος συμμετοχής για το διήμερο διαδικτυακό σεμινάριο, που θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής Zoom, είναι 80 ευρώ και με την ολοκλήρωσή του θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Λόγω των περιορισμένων θέσεων της εφαρμογής χρειάζεται απαραίτητα να κάνετε έγκαιρα μια κράτηση στο email: ntinou.maria@gmail.com

Leave a Comment

SIGN IN

Forgot Password