ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Ι. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΥΠΑΡΞΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
«ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ ΚΑΙ ΟΥΔΕΝ ΜΕΝΕΙ»: Ο Υπαρξισμός σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας και ρευστότητας.

Το εργαστήρι υπαρξιακών θεμάτων αποτελείται από δυο κύκλους των 7 συναντήσεων. Ο πρώτος κύκλος θα ξεκινήσει στις 12 Οκτωβρίου και θα τελειώσει στις 25 Ιανουαρίου 2016.

Ημερομηνίες Α’ κύκλου: 12 και 26/ 10, 9 και 23/11, 7/12, 11 και 25/1/2016

Ημερομηνίες Β’ κύκλου: 8 και 22/2, 7 και 28/3, 11/4, 9 και 23/5/2016

Δευτέρα 18.00 με 20.00 στα γραφεία του «γίγνεσθαι».
Κόστος συμμετοχής: 140 ευρώ για τις 7 συναντήσεις.

Για την συνεπή παρακολούθηση ολόκληρου του κύκλου δίδεται βεβαίωση συμμετοχής από το πρόγραμμα δια βίου μάθησης.

Τα επιμέρους θέματα θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο.

ΙΙ. ΔΙΗΜΕΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Τα διήμερα σεμινάρια διεξάγονται Παρασκευή 18.00 με 21.00 και Σάββατο 10.00 με 17.00.
Για την παρακολούθηση ολόκληρου του διήμερου δίνεται βεβαίωση συμμετοχής από το πρόγραμμα δια βίου μάθησης.
Ημερομηνίες διήμερων: 16 και 17 Οκτωβρίου
13 και 14 Νοεμβρίου
4  και   5 Δεκεμβρίου
15 και 16 Ιανουαρίου 2016
12 και 13 Φεβρουαρίου
18 και 19 Μαρτίου
15 και 16 Απριλίου

Βιωματικό εκτός Αθηνών: 13, 14 και 15 Μαΐου 2016

Θέματα σεμιναρίων:

 • «Εισαγωγή στις βασικές θεωρίες του υπαρξισμού»,
 • «Η υπαρξιακή προσέγγιση στην ψυχοθεραπευτική πράξη»,
 • «Το υπαρξιακό γίγνεσθαι: η επιρροή του Κίρκεγκωρ»,
 • «Η αυτό-αποκάλυψη, η αυθεντικότητα και η διαφάνεια του
 • θεραπευτή : Δεοντολογικές προκλήσεις»,
 • «Ομαδική ψυχοθεραπεία»,
 • «Σεξουαλικότητα και σεξουαλικές διαταραχές»,
 • «Δουλεύοντας με το θέμα της ευθύνης και της επιλογής».

Κόστος σεμιναρίων Αθήνας 60 ευρώ.

ΙΙΙ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Οι συναντήσεις της ομάδας μελέτης θεραπευτικών δεξιοτήτων για την περίοδο 2015 – 2016 θα πραγματοποιηθούν στις εξής ημερομηνίες:
Οκτώβρης 2015:
Δευτέρα 5/10 & 19/10 18:30 – 21:30
Νοέμβρης 2015:
Δευτέρα 2/11 , /16/11 & 30/11 18:30 – 21:30
Δεκέμβρης 2015:
Δευτέρα 14/12/15 18:30 – 21:30
Ιανουάριος 2016:
Δευτέρα 18/1 18:30 – 21:30
Φεβρουάριος 2016:
Δευτέρα 1/ 2 , 15/2 & 19/2 18:30 – 21:30
Μάρτιος 2016:
Δευτέρα 21/3 18:30 – 21:30
Απρίλιος 2016:
Δευτέρα 4/4 & 18/4 18:30 – 21:30
Μάιος 2016:
Δευτέρα 16/5 & 30/5 18:30 – 21:30

Σύνολο ωρών: 15 συναντήσεις x 3 ώρες= 45 ώρες

IV. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Οι συναντήσεις της ομάδας εποπτείας για την περίοδο 2015 – 2016 θα πραγματοποιηθούν στις εξής ημερομηνίες:
Οκτώβρης 2015:
Δευτέρα 12/10/15 & 26/10/15 20:30 – 22:00
Νοέμβρης 2015:
Δευτέρα 9/11/15 & 23/11/15 20:30 – 22:00
Δεκέμβρης 2015:
Δευτέρα 7/12/15 20:30 – 22:00
Ιανουάριος 2016:
Δευτέρα 11/1/16 & 25/1/16 20:30 – 22:00
Φεβρουάριος 2016:
Δευτέρα 8/2/16 & 22/2/16 20:30 – 22:00
Μάρτιος 2016:
Δευτέρα 7/3/16 & 28/3/16 20:30 – 22:00
Απρίλιος 2016:
Δευτέρα 11/4/16 20:30 – 22:00
Μάιος 2016:
Δευτέρα 9/5/16 & 23/5/16 20:30 – 22:00

Σύνολο ωρών εποπτείας: 14 συναντήσεις Χ 1 ½ ώρα= 21 ώρες.

ΥΠΑΡΞΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ:
ΝΕΟ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Το «γίγνεσθαι» ξεκινάει ένα διετές πρόγραμμα μετεκπαίδευσης για επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις σχετικές με την υπαρξιακή προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία και την συμβουλευτική. Για την παρακολούθηση του διετούς προγράμματος απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και βασική κλινική εμπειρία, ή βασικό πτυχίο αλλά μακροχρόνια κλινική εμπειρία. Στο τέλος της διετίας, και κατόπιν συμπλήρωσης των υποχρεώσεων του, ο επαγγελματίας θα λαμβάνει πιστοποιητικό παρακολούθησης προγράμματος συνεχιζόμενης κατάρτισης στην υπαρξιακή προσέγγιση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση του εργαστηρίου υπαρξιακών θεμάτων (Δες αναλυτικό πρόγραμμα εργαστηρίου)
 • Ομάδα εποπτείας (Δες αναλυτικό πρόγραμμα ομάδας εποπτείας)
 • Τρία διήμερα σεμινάρια κατ’ έτος που αφορούν την δεοντολογία, την υπαρξιακή θεωρία και την υπαρξιακή πρακτική. (Δες αναλυτικό πρόγραμμα διήμερων σεμιναρίων).

Το εργαστήρι υπαρξιακών θεμάτων και η ομάδα εποπτείας είναι Δευτέρα 18.00 – 20.00 και 20.30 έως 22.00 ανά 15θήμερο.

Τα διήμερα σεμινάρια είναι Παρασκευή 18.00 – 21.00 και Σάββατο 10.00 με 17.00.

Οι συμμετέχοντες θα καλούνται να παρουσιάσουν περιστατικά κατά την διάρκεια της ομάδας εποπτείας και στο τέλος κάθε έτους να παραδώσουν ένα ολοκληρωμένο περιστατικό ιδωμένο από την υπαρξιακή σκοπιά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο «γίγνεσθαι» στις αρχές Σεπτέμβρη για συνέντευξη με τους εκπαιδευτές.


Leave a Comment

SIGN IN

Forgot Password