Έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς 2016-17

Ξεκίνησαν και συνεχίζονται οι εγγραφές στο τετραετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην υπαρξιακή ψυχοθεραπεία καθώς και στις υπόλοιπες δραστηριότητες του “γίγνεσθαι”, της Ελληνικής Εταιρείας Υπαρξιακής Ψυχολογίας. 

Καλούνται όσοι επιθυμούν να ξεκινήσουν το πρόγραμμα που οδηγεί στον τίτλο του Υπαρξιακού Ψυχοθεραπευτή να κάνουν τις αιτήσεις τους και όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν τις λεπτομέρειες και την φιλοσοφία του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και για όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες μας να επικοινωνήσουν για πληροφορίες. Τηλ. 210 8085 712 και 210 725 0065

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ

Leave a Comment

SIGN IN

Forgot Password