ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΥΠΑΡΞΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Το εργαστήρι υπαρξιακών θεμάτων αποτελείται από δυο κύκλους των επτά συναντήσεων. Ο πρώτος κύκλος θα ξεκινήσει στις 12 Οκτωβρίου και θα τελειώσει στις 25 Ιανουαρίου 2016.

Ημερομηνίες Α’ κύκλου:
12 και 26 Οκτωβρίου, 9 και 23 Νοεμβρίου, 7 Δεκεμβρίου, 11 και 25 Ιανουαρίου.

Ημερομηνίες Β’ κύκλου:
8 και 22 Φεβρουαρίου, 7 και 28 Μαρτίου, 11 Απριλίου, 9 και 23 Μαΐου.

Δευτέρα 18.00 με 20.00 στα γραφεία του «γίγνεσθαι»

Κόστος συμμετοχής: 140 ευρώ για τις 7 συναντήσεις. Για την συνεπή παρακολούθηση ολόκληρου του κύκλου δίδεται βεβαίωση συμμετοχής από το πρόγραμμα δια βίου μάθησης.
Τα επιμέρους θέματα θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα.


Leave a Comment

SIGN IN

Forgot Password