«Υπαρξιακές Ψυχοθεραπείες» του Mick Cooper

Κυκλοφορεί στα Ελληνικά από τις εκδόσεις Κονδύλι με τίτλο «Υπαρξιακές Ψυχοθεραπείες» η δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση του «Existential Therapies» του Mick Cooper.

Γραμμένο με μια δομή που επικεντρώνεται στην πρακτική άσκηση, το βιβλίο αυτό αποτελεί μια ουσιαστική εισαγωγή σε έναν τομέα ψυχοθεραπείας πλούσιο και ελπιδοφόρο. Στις σελίδες του βιβλίου ο Mick Cooper πραγματεύεται βασικά ερωτήματα όπως: «Τι σημαίνει μια ψυχοθεραπευτική πρακτική με υπαρξιακό τρόπο;», «Ποιές είναι οι διαφορετικές προσεγγίσεις;», «Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί της;» και πολλά ακόμη, παρέχοντας στους φοιτητές και στους επαγγελματίες του κλάδου μια πολύτιμη επισκόπηση του διαφορετικού κόσμου της υπαρξιακής ψυχοθεραπευτικής πρακτικής. Η νέα αναθεωρημένη έκδοση, που αντικαθιστά την ελληνική έκδοση του 2008 με τίτλο «Ο Υπαρξισμός στην Ψυχοθεραπεία», περιλαμβάνει σημαντικές προσθήκες καθώς έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδιαλέγεται με τα τρέχοντα ζητήματα και τις σύγχρονες τάσεις της υπαρξιακής ψυχοθεραπείας. Το βιβλίο πλέον, εκτός από τις αναφορές στους βασικούς πρωταγωνιστές της υπαρξιακής προσέγγισης και στη συνεισφορά τους και τα κεφάλαια όπου παρουσιάζονται τα ερευνητικά δεδομένα κάθε προσέγγισης, περιλαμβάνει και μια εκτεταμένη μελέτη περίπτωσης που διατρέχει όλο το περιεχόμενό του, παρουσιάζοντας πώς διαφορετικές θεραπείες θα μπορούσαν να προσεγγίσουν την ίδια περίπτωση όπως επίσης και επισκόπηση των κεφαλαίων με προβληματισμούς και πρόσθετες μελέτες περιπτώσεων πάνω στην υπαρξιακή πρακτική.

Αναζητήστε το «Υπαρξιακές Ψυχοθεραπείες» του Mick Cooper, όπως και πολλούς ακόμη τίτλους που σχετίζονται με την Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική στην ιστοσελίδα των εκδόσεων Κονδύλι: kondyli.gr

Leave a Comment

SIGN IN

Forgot Password