Υπενθύμιση για την έναρξη συνεντεύξεων για το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Υπαρξιακή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία.

Το Γίγνεσθαι παρέχει ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Υπαρξιακή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία αποτελούμενο από 4 κύκλους ετήσιων σεμιναρίων. Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας (ΕΑΡ) και έχει ως κύριο στόχο του την ολοκληρωμένη κατάρτιση και προετοιμασία των μελλοντικών Υπαρξιακών Ψυχοθεραπευτών.
Οι ενδιαφερόμενες/οι που επιθυμούν να συμμετάσχουν για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα χρειαστεί να επικοινωνήσουν μαζί μας, επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σε ένα email και στέλνοντάς το στο: gignesthai@gmail.com ή καλώντας στα τηλέφωνα: 210 8085712, 6977407505. Το Γίγνεσθαι θα ενημερώσει τις/τους ενδιαφερόμενες/ους σχετικά με την ώρα που θα επικοινωνήσει μαζί τους (διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής zoom), σε μια από τις δύο συγκεκριμένες ημερομηνίες: Δευτέρα 5.9.2022 & 12.9.2022 και για τις ώρες 10:00-14:00 & 17:00-20:00.

Leave a Comment

SIGN IN

Forgot Password