Νεο Διετές Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία

Kurt Schwitters

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
(Διάρκεια τέσσερα εξάμηνα)
Το «γίγνεσθαι» ξεκινάει ένα διετές πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία για επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις σχετικές με την υπαρξιακή προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία και την συμβουλευτική.
Για την παρακολούθηση του διετούς προγράμματος απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και βασική κλινική εμπειρία, ή βασικό πτυχίο αλλά μακροχρόνια κλινική εμπειρία. Το πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερα εξάμηνα.
​Στο τέλος της διετίας, και κατόπιν συμπλήρωσης των υποχρεώσεων του, ο επαγγελματίας θα λαμβάνει 
πιστοποιητικό παρακολούθησης προγράμματος συνεχιζόμενης κατάρτισης στην υπαρξιακή προσέγγιση.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:

  • Παρακολούθηση του εργαστηρίου υπαρξιακών θεμάτων (Bλ. αναλυτικό πρόγραμμα εργαστηρίου)
  • Ομάδα εποπτείας (Βλ. αναλυτικό πρόγραμμα ομάδας εποπτείας)
  • Οκτώ διήμερα σεμινάρια κατ’ έτος. Υποχρεωτική συμμετοχή σε τρία από αυτά. (Βλ. αναλυτικό πρόγραμμα διήμερων σεμιναρίων).

Το εργαστήρι υπαρξιακών θεμάτων και η ομάδα εποπτείας είναι Δευτέρα 18.00 – 20.00 και 20.30 έως 22.00, δύο φορές το  μήνα.

Τα διήμερα σεμινάρια είναι Παρασκευή 18.00 – 21.00 και Σάββατο 10.00 με 17.00.

Οι συμμετέχοντες θα καλούνται να παρουσιάσουν περιστατικά κατά την διάρκεια της ομάδας εποπτείας και στο τέλος κάθε έτους να παραδώσουν ένα ολοκληρωμένο περιστατικό ιδωμένο από την υπαρξιακή σκοπιά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο «γίγνεσθαι» για συνέντευξη και πλήρη ενημέρωση από τους εκπαιδευτές.


Leave a Comment

SIGN IN

Forgot Password