ΔΙΗΜΕΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Τα διήμερα σεμινάρια διεξάγονται μία φορά το μήνα:
Παρασκευή 18.00 με 21.00 και Σάββατο 10.00 με 17.00.
Για την παρακολούθηση ολόκληρου του διήμερου δίνεται βεβαίωση συμμετοχής από το πρόγραμμα δια βίου μάθησης.Κόστος συμμετοχής για κάθε διήμερο: 60 ευρώ.


                                 Ημερομηνίες διήμερων: 

                                 16 και 17 Οκτωβρίου
13 και 14 Νοεμβρίου
   4 και   5 Δεκεμβρίου
15 και 16 Ιανουαρίου 2016
12 και 13 Φεβρουαρίου
18 και 19 Μαρτίου
15 και 16 Απριλίου

Θέματα:

  • «Εισαγωγή στις βασικές θεωρίες του υπαρξισμού»,
  • «Η υπαρξιακή προσέγγιση στην ψυχοθεραπευτική πράξη»,
  • «Το υπαρξιακό γίγνεσθαι: η επιρροή του Κίρκεγκωρ»,
  • «Η αυτό-αποκάλυψη, η αυθεντικότητα και η διαφάνεια του
  • θεραπευτή : Δεοντολογικές προκλήσεις»,
  • «Ομαδική ψυχοθεραπεία»,
  • «Σεξουαλικότητα και σεξουαλικές διαταραχές»,
  • «Δουλεύοντας με το θέμα της ευθύνης και της επιλογής».

Σημ.: Οι ημερομηνίες για το κάθε ένα από αυτά τα θέματα θα ανακοινωθούν όταν οριστικοποιηθούν.

Leave a Comment

SIGN IN

Forgot Password