Διήμερο Σεμινάριο: Κίρκεγκωρ και Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία

Tο διήμερο σεμινάριο  με θέμα:
«Κίρκεγκωρ και Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία:
Το υπαρξιακό γίγνεσθαι και η επιρροή του Κίρκεγκωρ»
θα πραγματοποιηθεί 18 και 19 Μαρτίου (Παρασκευή 6 μμ. – 9 μμ και Σάββατο 10 πμ. – 6 μμ.)

Ο Κίρκεγκωρ θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης υπαρξιακής φιλοσοφίας. Όπως λέει ο μεγάλος φιλόσοφος Ludwig Wittgenstein, πρόκειται με διαφορά για τον πιο εξέχοντα διανοητή του 19ου αιώνα.

Η συναρπαστική σκέψη του Κίρκεγκωρ αφορά άμεσα την υπαρξιακή ψυχολογία και συνεπώς την υπαρξιακή ψυχοθεραπεία. Εκτός από την παρουσίαση των βασικών ιδεών της φιλοσοφίας του Κίρκεγκωρ, στο διήμερο αυτό σεμινάριο θα συνδέσουμε τις ιδέες αυτές με πραγματική περιστατικά της θεραπευτικής πρακτικής και θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε τη σκέψη του μεγάλου αυτού διανοητή σε βοήθεια του ειδικού της ψυχικής υγείας που στη δουλειά του έχει να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις που μας φέρνει η ύπαρξη του κάθε ενός ξεχωριστού ανθρώπου στον κόσμο αυτό.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και απαιτείται τηλεφωνική κράτηση. Τηλ. 6938928771, 6977407505

Κόστος συμμετοχής για το διήμερο είναι 60 ευρώ.

Για τους τελειόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές ψυχολογίας (με επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας) η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Για την παρακολούθηση ολόκληρου του διήμερου δίνεται βεβαίωση συμμετοχής από το πρόγραμμα δια βίου μάθησης.

Κηφισίας 293 και Δηληγιάννη , Κηφισιά


Leave a Comment

SIGN IN

Forgot Password