Σεμινάριο Υπαρξιακής και Daseinanalysis ψυχοθεραπείας (Ευγενία Γεωργαντά – Erik Craig – 8 Μαίου)

18.00 με 19.00: Ευγενία Γεωργαντά

«Εισαγωγή στις διαφορετικές  θεωρίες  της υπαρξιακής προσέγγισης στην ψυχοθεραπεία και την συμβουλευτική».

Ο στόχος της σύντομης αυτής εισαγωγής στην υπαρξιακή προσέγγιση είναι να αναδείξει τις διαφορές και τις ομοιότητες των θεωριών μέσα στην ίδια την προσέγγιση. Ο υπαρξισμός στην ψυχοθεραπεία και την συμβουλευτική είναι κατ’ εξοχήν μια φιλοσοφική ματιά στην ίδια την Ύπαρξη. Δεν έχει ένα συγκεκριμένο προπάτορα  αλ​​λά αποτελείται από διαφορετικές οπτικές  ανάλογα με την προέλευση του κάθε ρεύματος.

19.00 με 21.00 Dr. Erik Craig

«Επισκόπηση των βασικών εννοιών του Heidegger και της Daseinanalysis»

Η Daseinanalysis είναι η πρώτη χρονολογικά από τις υπαρξιακές προσεγγίσεις.  Ο Erik Craig βαθύς γνώστης της θεωρίας αυτής θα αναπτύξει τις βασικές έννοιές της που είναι επηρεασμένη από την φιλοσοφική θεωρία του Heidegger.

Κατά την διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών της ζωής του Boss, ο Craig είχε την ευκαιρία να εμβαπτιστεί στον “κόσμο του Daseinsanalysis”, μια εμπειρία που άλλαξε ριζικά τον τρόπο του βλέπειν και του υπάρχειν του σε αυτό τον κόσμο, την θέση του σε αυτόν και κυρίως την άσκηση του στην “depth relational” ψυχοθεραπεία. Στην εισήγηση αυτή θα περιγράψει πρόσωπα κλειδιά και διανοητές πάνω στην ανάπτυξη του Daseinsanalysis, θεμελιώδεις ιδέες και πρακτικές της Daseinsanalysis ψυχοθεραπείας, καθώς και το πως αυτές άλλαξαν τον τρόπο σκέψης του και το υπάρχειν στον κόσμο τόσο ως άνθρωπος αλλά και ως ψυχοθεραπευτής.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Θα δοθούν σχετικές οδηγίες στους συμμετέχοντες. Θα δωθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Κόστος συμμετοχής 20 ευρώ.

Για να δηλώσετε συμμετοχή χρειάζεται:
1. Κατάθεση των 20 ευρώ στον λογαριασμό GR6401101410000014144142412 της Ελληνικής Εταιρείας Υπαρξιακής Ψυχολογίας “γίγνεσθαι”, με το όνομα σας.
2. Μας ενημερώνετε για την κατάθεση στο gignesthai@gmail.com και μας δηλώνετε το email στο οποίο θέλετε να σας καλέσουμε μέσω Zoom, αν είναι διαφορετικό από το email επικοινωνίας σας.


Leave a Comment

SIGN IN

Forgot Password