«Ερμηνεύοντας τον κόσμο» του Ernesto Spinelli

Κυκλοφόρησε μόλις από τις εκδόσεις Κονδύλι η δεύτερη έκδοση του βιβλίου «Ερμηνεύοντας τον κόσμο. Η φαινομενολογία στον υπαρξισμό και στη ψυχολογία» του Ernesto Spinelli.

Το «Ερμηνεύοντας τον κόσμο» είναι η κλασική πλέον εισαγωγή του Ernesto Spinelli στη φαινομενολογική ψυχολογία. Υιοθετώντας ένα εξαιρετικά εύληπτο ύφος, χωρίς εκφραστικές ακροβασίες, ο συγγραφέας ανιχνεύει τις φιλοσοφικές καταβολές της φαινομενολογικής θεωρίας και παρουσιάζει τη φαινομενολογική προσέγγιση σε βασικά ζητήματα της ψυχολογίας, όπως είναι η αντίληψη, η κοινωνική νόηση και ο εαυτός. Παράλληλα, εξετάζει τις φαινομενολογικές διαστάσεις των κανόνων και της διαδικασίας της ψυχοθεραπείας.

Αναζητήστε το «Ερμηνεύοντας τον κόσμο» του Ernesto Spinelli, όπως και πολλούς ακόμη τίτλους που σχετίζονται με την Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική στην ιστοσελίδα των εκδόσεων Κονδύλι: kondyli.gr

Leave a Comment

SIGN IN

Forgot Password