Οδηγός Σπουδών 2022-2023

Home/Οδηγός Σπουδών 2022-2023
Study Guide Book A

Οδηγός Σπουδών 2022-2023

Ο Οδηγός Σπουδών έχει δημιουργηθεί με σκοπό να προσφέρει όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις και οδηγίες που θα σας βοηθήσουν να ενημερωθείτε για τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος του «Γίγνεσθαι». Περιέχει επίσης πολλές πληροφορίες για τη δομή, τις προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής όπως και κάποια επιμέρους παρατήματα που αφορούν στον τρόπο εργασίας που θα κληθούν οι εκπαιδευόμενες/οι να εφαρμόσουν. Η προσεκτική μελέτη του μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των περισσότερων θεμάτων που αφορούν το πρόγραμμα και να δώσει απαντήσεις σε πολλά σημαντικά ερωτήματα που θα αναδυθούν πριν αλλά και κατά τη διάρκεια των σπουδών.

Δείτε ή τυπώστε εδώ τον Οδηγό Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

SIGN IN

Forgot Password