Οδηγός Σπουδών

Home/Οδηγός Σπουδών
Study Guide Book A

Οδηγός Σπουδών

Ο Οδηγός Σπουδών έχει δημιουργηθεί με σκοπό να προσφέρει όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις και οδηγίες που βοηθούν τους/τις σπουδαστές/τριες να ενημερωθούν για τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος του «Γίγνεσθαι». Περιέχει επίσης πολλές πληροφορίες για τη δομή, τις προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής όπως και κάποια επιμέρους παρατήματα που αφορούν στον τρόπο εργασίας που θα κληθούν να εφαρμόσουν. Η προσεκτική μελέτη του μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των περισσότερων θεμάτων που αφορούν το πρόγραμμα και να δώσει απαντήσεις σε πολλά σημαντικά ερωτήματα που θα αναδυθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

SIGN IN

Forgot Password